No rockin’​ no rollin’​…

Safer and more comfortable crew transfer in the maritime offshore industry.

What is it we make? 

About 4500 offshore windmills generate green and sustainable electricity for our homes and industries in Europe. In 2018, about 400 new wind generators were taken into operation. One of the great challenges the offshore windmill industry is facing is that service and installation staff, who need access to windmills all year around, often get seasick in bad weather. Further, set-down at the windmill tower to and from the crew transfer vessels (CTV) is dangerous and risky. CTV’s are specially designed for transfer of 12 to 24 industrial personnel to offshore sites.

 

 

We at DACOMA have developed an active wave damping system for CTV’s, that outperforms all existing solutions. It’s extremely compact, damps wave motions more effectively and it also saves fuel. Customers in other areas also benefit from our solution, like in offshore/inshore fish farming, pilot services, luxury yacht owners, and tourist/sightseeing boat companies.

What are we part off?

DACOMA is based in the Startup Hub of the Maritime Cluster in Southern Denmark (Fyns Maritime Klynge). It is here in the heart of Scandinavia’s new powerful incubator, the technology for the maritime future can mature and unfold from the very ideas to strong, sustainable products.


The Hub and the recently received grant from The Danish Maritime Fund provide the optimum framework for designing and building the ultimate wave stabilizing system for crew transfer vessels.


Team

Arnd Baurichter
CEO
+45 2912 1505

Daniel Baurichter
Mechanics and
3D design

+45 2872 3271

Kristian Lauszus
Control system and software
+45 6021 3740

Morten G. Poulsen
Electric Power
Systems

+45 2785 8207

Christian_R_Dam

Christian R. Dam
Automation & Naval Engineering
+45 4230 7508

dacoma_soeren

Søren Gothil Hansen
Mentor – tech. & product testing

Press

dacoma_boat

Kontakt os

Contact us and learn more about our project, job opportunities, who we are and what we are doing:

Tlf. +45 2912 1505
Email: ab@dacoma-dk.com

No rockin’​ no rollin’​…

Safer and more comfortable crew transfer in the maritime offshore industry.

Hvad Laver vi? 

I dag leverer 4500 havvindmøller grøn energi til husstande og industri i Europa. I året 2018 kom mere end 400 nye til. Mandskabstransport af montør- og servicepersonale til havvindmølleparker vanskeliggøres i dårligt vejr af, at personalet ofte bliver søsyg. Derudover kan der opstå risiko for personskader ved af- og påstigning, når fartøjerne udsættes for høje bølger. Transporten til vindmøllerne foregår i ”crew transfer vessels” (CTV), som typisk har plads til 12-24 personer og som er konstrueret og bygget til formålet.

 

 

DACOMA har udviklet et aktivt bølgestabiliseringssystem til CTV fartøjer, som overgår fordelene af de eksisterende løsninger, fordi det er mere kompakt, dæmper bølgebevægelserne mere effektivt og oveni er brændstofbesparende. DACOMAs løsning kan også anvendes til offshore og det kystnære fiskeopdræt, lodsbåde, store lystfartøjer og turistbåde.

Vi er en del af

DACOMA har base i Startup Hubben af Fyns Maritime Klynge i Svendborg, Nordens kraftcenter inden for udvikling af fremtidens maritime teknologier. Det er her, i netværket med iværksættere og partnere fra det Blå Danmark ideer bedst kan modne og udvikles til nye, stærke og bæredygtige produkter.


Hubben og den finansielle støtte fra Den Danske Maritime Fond giver os de optimale rammer til at udvikle verdens bedste stabiliseringssystem for mandskabstransport fartøjer.


Team

Arnd Baurichter
Adm. direktør

+45 2912 1505

Daniel Baurichter
Mekanik og
3D design

+45 2872 3271

Kristian Lauszus
Control system og software
+45 6021 3740

Morten G. Poulsen
Electric Power
Systems

+45 2785 8207

Christian R. Dam
Automation & Naval Engineering

+45 4230 7508

dacoma_soeren

Søren Gothil Hansen
Mentor – tech. & product testing

Presse

dacoma_boat

Kontakt os

Har vi fanget din interesse?
Kontakt os og hør mere om vores projekt, om aktuelle jobmuligheder og om hvem vi er.

Tlf. +45 2912 1505
Email: ab@dacoma-dk.com